International Kurash Referee Seminar and Exam

02.04.2020 - 06.04.2020

International Kurash Referee Seminar and Exam (1 and 2 STAR)
OPEN TO ALL COUNTRIES

“chinese taipei flag” uchun topilgan rasmlar

       COUNTRY: Chinese Taipei

Shu kabi tasvirlar

HELD BY: IKA  

 

 

Shu kabi tasvirlar Download OFFICIAL REGULATIONS 2020 International Kurash Referee Seminar (1-2 stars)

07 January 2020